Oudervereniging

In juni 2006 is de Oudervereniging officieel opgericht. De Oudervereniging heeft als doelstellingen:

  1. Stimuleren en coördineren van ouderparticipatie in diverse interesses. werkgroepen en ondersteunen van leerkrachten in hun taken door het opzetten van en meewerken aan schoolactiviteiten.
  2. Bevorderen van betrokkenheid van ouders bij het functioneren van de school en hun kinderen.

Alle ouders/verzorgers, waarvan één of meerdere kinderen leerling is/zijn van De Korf, zijn automatisch lid van de Oudervereniging. Het lidmaatschap is gratis en verleent het recht om mee te denken en te stemmen over de besteding van de ouderbijdrage en allerlei andere kwesties die de ouderparticipatie op De Korf aangaan.

Staat u achter de initiatieven en activiteiten van de Oudervereniging?Wilt u uw eigen ideeën daarin kwijt? Wilt u ons iets laten weten? Hebt u suggesties of ideeën voor ouderparticipatie? Laat het ons weten! Deponeer een brief in de postbus op school (in de middenbouwingang) spreek een van de OV leden aan of mail naar: oudervereniging@dekorfapeldoorn.nl.

Daarnaast heeft de Oudervereniging als taak het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage.

De Oudervereniging heeft een bestuur dat bestaat uit vijf tot negen leden. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Patricia Liebrand (tijdelijk)
Secretaris: Patricia Liebrand
Penningmeester: Maaike Huser en Jane-Ann Meijer
Bestuurslid: Diane van de Heuvel

Heb je interesse om ook lid te worden? Laat het ons weten, we kunnen je hulp hard gebruiken!