Welkom

Welkom op de website van katholieke Jenaplanschool De Korf. Wij zijn met ongeveer 145 leerlingen en 6 stamgroepen een kleine school in de wijk De Maten in Apeldoorn. Wij stellen ons graag aan u voor. Mocht u meer informatie willen dan u op onze website kunt vinden, of wilt u eens een kijkje nemen binnen onze school, dan nodigen wij u van harte uit om een vrijblijvende afspraak met ons te maken!

Onze naam ‘De Korf’ hebben wij niet voor niets gekozen. Voor ons is dit hèt symbool van de Jenaplanopvatting dat een school feitelijk een samenleving in het klein is. Een omgeving waarin kinderen, ouders en leerkrachten met elkaar samenleven. Net zoals in een korf waarin een bijenvolk samenleeft en -werkt.

Om deze opvatting binnen school vorm te geven werken wij vanuit stamgroepen waarin drie verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar zitten: groep 0, 1 en 2, groep 3, 4 en 5 en groep 6, 7 en 8. Net zoals in de ‘echte’ wereld is er zo een natuurlijk evenwicht in ‘helpen’ en ‘geholpen worden’. Leerlingen leren zo heel natuurlijk samenwerken en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar.

Uitgangspunt van het Jenaplanonderwijs is dat ieder mens uniek is en zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo mag ontwikkelen. Wij spannen ons in voor een positief klimaat waarin kinderen op een gezonde manier uitgedaagd worden. Niet alleen op het gebied van leren, ook op het gebied van studievaardigheden, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling.

Wij zien kinderen in hun totaliteit. Geen facet mag geïsoleerd benadrukt worden. Het onderwijs heeft dan ook als doel die totale vorming te realiseren. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij intensief samenwerken met ouders. Op die manier kan bereikt worden dat school en thuis zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden.

Klik hier voor meer informatie over het Jenaplanonderwijs.