Nederlandse Jenaplan Vereniging

Nederlandse Jenaplan Vereniging. (NJPV)

Op de website vindt u basisinformatie over het Jenaplan, maar ook een overzicht van Jenaplanscholen, de inhoudsopgave van alle afleveringen van het tijdschrift Mensen-kinderen, een overzicht van verkrijgbare publicaties en nog veel meer. Verschillende doelgroepen – ouders, leraren, studenten, kinderen – kunnen speciaal voor hen beschikbare informatie vinden.
De hoofddoelstellingen van de NJPV zijn:
De vereniging heeft ten doel (uit de statuten)
a. de uitgangspunten van het Jenaplan-concept te verbreiden, te actualiseren en in de praktijk te optimaliseren; b. de belangen van de Jenaplanscholen en van allen die daaraan meewerken te behartigen;

c: de Jenaplankernkwaliteiten te toetsen de komende vier jaren;
d: het onderwijsbeleid van de overheid en van het onderwijs in het algemeen te beïnvloeden in een richting waarin de basisprincipes van het Jenaplanonderwijs in toenemende mate in scholen herkenbaar worden.

Dit laatste beleidspunt vindt op de volgende wijze zijn uitwerking:
Het is ambitieus om te denken, dat je als kleine organisatie invloed kunt uitoefenen. Toch worden pogingen hiertoe gedaan.
Te denken valt aan de politieke kontakten die Ad Boes namens de NJPV onderhoudt met fractieleden, die de onderwijsportefeuille hebben. Of de indirecte manier: b.v. het uitgeven van het boekje “Zicht op toezicht”, dat op veel plekken de belangstelling heeft getrokken. Invloed is niet altijd direct zichtbaar en je moet er een lange adem voor hebben.

Wij werken vanaf het schooljaar 2010 -2011 aan de jenaplankernkwaliteiten. Als stamgroepsleider willen wij niet alleen weten hoe een kind handelt, wij willen er ook actie op ondernemen voor verdere ontwikkeling en handelen van het kind. Wij kijken naar het kind :

  • in relatie tot zichzelf
  • in relatie tot de ander
  • in relatie tot zijn/haar omgeving.

Het werken aan eigen professionaliteit in ons handelen is een van de beleidsvoornemens waaraan we de komende jaren hard zullen werken. De NJPV werkt aan een kijkwijzer om op iedere Jenaplanschool deze kwaliteitskenmerken te kunnen zien in de praktijk en haar toepassing. De Korf hecht er aan een positieve erkenning van haar Jenaplanonderwijs te behouden, zowel  nu als in de toekomst. .