Het Team

De school telt zes stamgroepen. Een onderbouwstamgroepen 0-1-2 en een onderbouwstamgroep 2-3; twee middenbouwstamgroepen 3-4-5 en twee bovenbouwstamgroepen 6-7-8.

Elke stamgroep heeft een stamgroepsleider. In een aantal stamgroepen wordt gewerkt met een duo-partner. De kinderen blijven op de instructie voor rekenen na, de hele dag binnen de eigen stamgroep. Wij hechten aan een goede groepssfeer waarbinnen ons motto ‘LEVEN-LEREN-LEVEN’ gewaarborgd is.

Voor de instructie gaan de kinderen naar een niveaugroep. De kinderen krijgen instructie óf individueel óf in groepjes.

Wilt u als ouder contact met de stamgroepsleider, dan kunt u na schooltijd altijd terecht voor het maken van een afspraak of een babbeltje. Voor schooltijd is het belangrijk dat stamgroepsleiders hun aandacht kunnen geven aan de kinderen die binnenkomen. Indien nodig, is een korte opmerking natuurlijk altijd goed.

Het team heeft intern verschillende momenten en vormen van overleg, afwisselend op de dinsdag- en donderdagmiddag. Daarnaast zijn er een aantal teamdagen verspreid over het jaar, deze dagen staan in de Korfkalender. Op deze dagen zijn alle kinderen vrij. De groep 0, 1 en 2 is bovendien alle woensdagen vrij.

Het team De Korf 2017-2018.

Wie zijn er actief op De Korf in 2017-2018?

Margriet de Leeuw
Directeur
Karin van Breda

Stamgroep Honingbijen 1-2

Karin Jager

Stamgroep Bloembijen 2-3 / ICT coördinator.

Eeke Laarakker

Stamgroep Bloembijen 2-3

Hanneke Van Veen:

Stamgroep Klaprozen 3-4-5

Joyce Nienhuis:

Stamgroep Klaprozen 3-4-5

Anna Kersten Relouw

Stamgroep Zonnebloemen 3-4-5

Simone Schurink

Stamgroep Zonnebloemen 3-4-5

Marcel van Dulmen

Stamgroep Dichterbij 6-7-8

Carolijn Toren

Stamgroep Bijzonder 6-7-8

Wendy Sloot

Stamgroep Bijzonder 6-7-8 / I Coach.

Tjin Li Wang

Intern Begeleider: