Tussenschoolse opvang

De Korf kent een TSO (tussenschoolse opvang) waar in principe alle kinderen overblijven op school. Hiervoor betalen de ouders in schooljaar 2015-2016 € 150,- per kind per schooljaar. De kinderen eten en drinken én spelen in de middagpauze. Zij eten en drinken in de schoolwoonkamer samen met hun stamgroepsleider. Wij streven naar goede sfeer waarin de kinderen zich veilig kunnen voelen. Onder begeleiding van pleinouders zullen de kinderen bij droog weer om de school heen spelen. De Korf heeft een natuurlijke schoolomgeving. Bij nat weer zullen de kinderen in de eigen stamgroep spelen onder begeleiding van een ouder.

Onze middagpauze loopt gefaseerd. Dit houdt in dat stamgroepen 6-7-8 als eerste gaan spelen en daarna lunchen en de 1-2, 3-4-5 eerst lunchen en daarna buiten spelen. Halverwege het jaar wisselen we deze formule. Wij ervaren de meerwaarde van gefaseerd buiten spelen.

We werken met pleinouders, een TSO- coördinator en TSO-begeleider. De pleinouders zullen het eerste half uur buiten er zijn voor de bovenbouw kinderen en het tweede half uur voor de onderbouw en middenbouw kinderen. Er is een aantal dagen per week een TSO-coördinator aanwezig en dagelijks zijn er minimaal 4 pleinouders voor de kinderen op het plein. Spelmaterialen klaarzetten/ opruimen en het begeleiden van het spelen behoort tot hun taak. Tevens is er een TSO-begeleider aangesteld die haar aandacht richt op de interactie van de kinderen en hun welzijn. Afspraken, informatie, voorvallen, afwezige leerlingen worden door stamgroepsleider aan de TSO-coördinator mondeling overgedragen. De TSO coördinator neemt bij bijzonderheden die tijdens de TSO gebeuren contact op met de ouders.

Deze manier van werken kunnen we alleen continueren als ook na de zomervakantie genoeg ouders zich aanmelden om pleinouder te worden. Lijkt het u ook gezellig om met de kinderen naar buiten te gaan en ze een gezellige pauzetijd te geven? Geef u dan snel op!! Ook als u maar 1x per maand of 1 keer in de twee weken kunt,  want voor alle mogelijkheden proberen we een goed inpasbaar rooster te maken. We zoeken ook nog invalpleinouders. Dus maak u kind blij en kom er ook gezellig bij!

Voor het opgeven als pleinouder en het inroosteren kunt u zich richten tot Sunya Sakhi. Of u kunt haar mailen naar tso@dekorfapeldoorn.nl